กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

ท่านลูกค้าผู้มีเกียรติสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้

Web - Contact-01.png

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลทั่วไป

Web - Contact-02.png

สำรองห้องพัก

Web - Contact-03.png

ฝ่ายขายห้องประชุม, ห้องจัดเลี้ยง และห้องอาหาร

เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
50 หมู่3 อาคาร สอ.มก.36ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 66 (0) 2-579-0010-5   |   แฟกซ์: 66 (0) 2-579-9291-2