Seminar  Room

PROFESSIONAL PLACE

บริการห้องประชุม-สัมมนา

เคยู โฮม ให้บริการเช่าห้องอบรม สถานที่เช่าห้องสัมมนา สำหรับทุกๆกิจกรรม ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ทางเรามีห้อง training พร้อมอุปกรณ์ครบครัน และ สัญญาณอินเตอร์เน็ตเร็ว  ให้กับทุกความต้องการของท่าน รวมไปถึง เช่าห้องประชุมขนาดเล็ก ทางเราก็มีไว้ให้บริการเหมือนกันค่ะ

 

ส่วนการเช่าห้องประชุม สัมมนาของเรารองรับได้ถึง 500 ท่าน พร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์นานาชาติแสนอร่อย ชา กาแฟ ขนมเบรก ช่วงบ่ายคอยให้บริการทุกท่าน ในวันอบรม


สนใจเช่าห้องสัมมนา ในกรุงเทพ ฯ ท่านสามารถจองห้องประชุม ห้องอบรม สถานที่จัดสัมมนา ได้ที่ kuhome.bkk@gmail.com 

OUR SERVICE

เดินทางสะดวก

อยู่ใน ม.เกษตรศาสตร์ฯ (บางเขน)

มีห้อง 8 ประเภท

รองรับสูงสุดได้

ถึง 500 ท่าน

ใกล้สถานี BTS

สถานีรถไฟสายสีเขียว

หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

อินเตอร์เน็ตเร็ว

อุปกรณ์การอบรม-ประชุม
ครบครัน ทันสมัย

อาหารบุฟเฟ่ต์

อาหารนานาชาติ
เครื่องดื่ม/ขนมเบรก

ประเภทห้องประชุม-สัมมนา

ห้องพันธุดิษยมณฑล

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 70-150 ท่าน

ขนาด: 264.4 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 2

ขนาด: 264.4 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿8,000บ. / เต็มวัน: ฿16,000บ.
270
ท่าน
70
ท่าน
130
ท่าน
75
ท่าน
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape
90
ท่าน
ห้องพุทธชาด

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 45-120 ท่าน

ขนาด: 161.6 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 3

ขนาด: 161.6 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿6,000บ. / เต็มวัน: ฿12,000บ.
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape
70
ท่าน
120
ท่าน
45
ท่าน
65
ท่าน
50
ท่าน

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿1,500บ. / ชม.

ห้องลีลาวดี

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 25-60 ท่าน

ขนาด: 94.50 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 3

ขนาด: 94.50 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿4,500บ. / เต็มวัน: ฿9,000บ.
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape
25
ท่าน
50
ท่าน
25
ท่าน
60
ท่าน
40
ท่าน

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿1,500บ. / ชม.

ห้องเอื้องหลวง

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 15-25 ท่าน

ขนาด: 32.89 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 3

ขนาด: 32.89 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿2,500บ. / เต็มวัน: ฿5,000บ.
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape
15
ท่าน
25
ท่าน
15
ท่าน
-
ท่าน
18
ท่าน

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿1,000บ. / ชม.

ห้องคัทลียา

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 15-25 ท่าน

ขนาด: 32.89 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 4

ขนาด: 32.89 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿2,500บ. / เต็มวัน: ฿5,000บ.
18
ท่าน
-
ท่าน
15
ท่าน
25
ท่าน
15
ท่าน
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿1,000บ. / ชม.

ห้องนนทรี 1

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 70-300 ท่าน

ขนาด: 425.3 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 4

ขนาด: 425.3 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿9,000บ. / เต็มวัน: ฿18,000บ.
75
ท่าน
100
ท่าน
70
ท่าน
300
ท่าน
150
ท่าน
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿2,500บ. / ชม.

ห้องนนทรี 2

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 25-60 ท่าน

ขนาด: 71.50 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 4

ขนาด: 71.50 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿4,000บ. / เต็มวัน: ฿8,000บ.
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape
40
ท่าน
60
ท่าน
25
ท่าน
50
ท่าน
25
ท่าน

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿1,500บ. / ชม.

ห้องนนทรี 3

ห้องจัดประชุม สัมมนา ที่เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถจัดรูปแบบของห้องได้ตามต้องการ 

จำนวน: 25-60 ท่าน

ขนาด: 70.20 ตร.ม.

ดูรายละเอียด

ตำแหน่ง: ชั้น 4

ขนาด: 70.20 ตร.ม.

  ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿4,000บ. / เต็มวัน: ฿8,000บ.
Class Room
Theatre
U Shape
U+I Shape
O Shape
40
ท่าน
60
ท่าน
25
ท่าน
50
ท่าน
25
ท่าน

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿1,500บ. / ชม.

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที

 

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่าย Overtime คิด ฿2,500บ. / ชม.

package-function.jpg
420
490
770
840
350
350
350
350
350
350

หมายเหตุ

 • กรณีประชุมสัมมนา 1 Coffee Break 1 Buffet Lunch ขึ้นไป ไม่คิดค่าห้องประชุมสัมมนา** (ประชุมครึ่งวัน)

บริการจัดรูปแบบห้องสัมมนาตามที่กำหนด

 • จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์โสตฯ ที่ใช้ในห้องสัมมนา

 • ดอกไม้ตกแต่งงานและข้อความบนเวที